Press "Enter" to skip to content

beroepsvereniging van kind en jeugd artsen arrest van het hof in rituele besnijdenissen

Persbericht van de beroepsvereniging van het kind en jeugd artsen (BVKJ) Rituele besnijdenissen in het geval van Minderjarigen – kinderen en jeugd, artsen roepen: het recht van een kind op lichamelijke integriteit telt

“In de huidige discussie over de rituele besnijdenis van minderjarige jongens, het kind moet comfortabel zijn en het recht van kinderen op lichamelijke integriteit is in de eerste plaats,” waarschuwt de beroepsorganisatie van kind en jeugd artsen (BVKJ). “Momenteel is de discussie over rituele besnijdenis neemt fundamentalistische trekjes, de voorstanders van de besnijdenis andere manier te bagatelliseren deze Vorm van lichamelijk letsel, het kan ook leiden tot een leven lang de lichamelijke en mentale schade. En voor het beleid van de wet lijkt te zijn van de vrede meer is dan de persoonlijke Trauma ‘ s. Met deze houding, de fysieke integriteit van kinderen in kwestie. “Dit toont nogmaals aan hoe noodzakelijk een verankering van kinderrechten in de grondwet, en we moeten alle parlementen Ombudsman voor kinderen met een uitgebreide Rechts om te controleren de Acties van de staat in overeenstemming met artikel 3 van het VN-Verdrag inzake de rechten van kinderen, al dan niet bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze uitgevoerd door openbare of particuliere sociale instellingen, rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind prioriteit zal worden gegeven”, zegt Dr. Wolfram Hartmann, Voorzitter van de BVKJ.

“We zijn ons ervan bewust dat, volgens artikel 3 van de grondwet, “niemand wegens zijn geslacht, zijn afstamming, zijn geslacht, zijn taal, zijn geboorteland en herkomst, zijn geloof, zijn religieuze of politieke opvattingen zal worden benadeeld of bevoordeeld”, zegt Hartmann. Maar Art 2 van de grondwet, volgens hetwelk “iedereen heeft het recht op leven en fysieke integriteit”. Dit is de mening van de BVKJ vooral in het geval van de minderjarige kinderen, de hogere wet.

De BVKJ verwijst in dit verband naar artikel 24 van de VN Conventie over de rechten van kinderen, die werd geratificeerd door alle Lidstaten, behalve Somalië en de Verenigde Staten. Daarna worden de Staten die partij zijn “in te nemen alle doeltreffende en passende maatregelen om de traditionele gewoonten die voor de gezondheid van de kinderen is schadelijk, af te schaffen”.

Het kind en jeugd artsen daarom spreken sterk tot de leden van de duitse Bondsdag, om met je stem uit op donderdag, 19.07.2012, deze verantwoordelijkheid voor het kind is het goed bewust te zijn.

Be First to Comment

Geef een reactie